Hukuk Sosyolojisi (Sociology of Law), by Mathieu Deflem (Liberte Yayinlari, 2019)

Mathieu Deflem
Google Scholar | ResearchGate | ORCID

Turkish translation of my Cambridge University Press book, Sociology of Law.

Translated by Devrim Özkan and Yücel Karadaş. 

An excerpt is available online in PDF format.

Published in Ankara, Turkey by Adres Yayinlari. ISBN13: 978-975-2500-61-7ÜRÜN DETAYLARI

Yasaların ve hukuk sisteminin insanların tutum, davranış ve alışkanlıkları üzerinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduğu sosyolojinin başlıca meselelerinden biridir. Sosyoloji, kuruluşundan itibaren, kadim düzen problemiyle ilgilenmiştir. Dinî kurumların ve geleneğin sağladığı düzenin yerine dünyevî ilgi, çıkar ve ilkeler ile biçimlenen yeni bir düzenin tesis edilmesine yönelik gerçekleştirilen bilimsel ve düşünsel atılımlarda önemli rol oynayan sosyoloji, insanların gerek devletle gerekse birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen hukukla yakından ilgilenmiştir. Zira ideal bir düzenin tesis edilebilmesi için insanların mevcut yasal uygulamalardan ne şekilde etkilendiklerinin ortaya çıkarılması zaruridir.

Elinizdeki kitap hukuk sosyolojisi alanında kaleme alınmış en kapsamlı eserlerden biridir. Kitabın yazarı Mathieu Deflem, hukuk sosyolojisi alanında yapmış olduğu çalışmalarla öne çıkmış bir akademisyendir. Kitap gerek sosyoloji bölümleri, gerekse hukuk fakülteleri için kullanışlı bir kaynak olma işlevini yerine getirebilecek nitelikleri haizdir. Zira kitap bir yandan hukuk sosyolojisinin gelişim sürecini ve problemlerini izah ederken, diğer yandan güncel meselelere dair çeşitli kavrayışlar ortaya koymaktadır.ISBN 13:978-975-2500-61-7 24 cm X 16 cm 304 Sayfa Karton Kapak
KİTABIN ADI: HUKUK SOSYOLOJİSİ
KİTABIN YAZARI: Mathieu Deflem
ORİJİNAL ADI: Sociology of Law
ÇEVİREN: Devrim Özkan - Yücel Karadaş
TASHİH: Ceren Özçevik
EDİTÖR: Özlem Çağlar Yılmaz
YAYINA HAZIRLAYAN: Emre Turku
KAPAK TASARIM: Mesut Koçak İÇ
BASKI: 1. Baskı, Mart 2019 | 2. Baskı, Sep. 2021
TASARIM: Adres Yayinlari - Click to order a copy via the publisher, or online.


See other books by Deflem.